torsdag 12 april 2018

"Att inte vara önskvärd" eller "så arga vi är i sandlådan"

Det är förknippat med massor av humor att studera hur prestigefylld vår nya ordförande i Bildningsnämnden, Fredrik Jönsson (C) faktiskt är. Han bidrar i vart fall med många roliga stunder. Här är senaste bravaden.

Det hela börjar med att det kom ett mail från förvaltningen med följande text:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Utskick till ledamöter och ersättare i bildningsnämnden

Det är dags för invigning av Alfabos- och Svalöfs gymnasiums nybyggda lokaler.

Svalöfs gymnasium
När: fredagen den 13 april, kl. 13.00-14.30.
Var: Västergatan 1, Svalöv

Alfabo
När: torsdagen den 19 april, kl.  9.15 – 11
Var: Förskolan Alfabo
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 Nåväl. Invigningar har alltid varit öppna för vem som helst att delta på. Det sker ju som regel på allmän plats och så vidare, så det är ju helt ok med en inbjudan. Jag funderade i alla fall inte mer på detta.

Mer överraskande så kom det sedan ett mail från nämndsordförande i egen hög person, med följande innehåll:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Hej Torbjörn,

jag har blivit uppmärksammad på att du fått inbjudan till Alfabos invigning den 19 april. Som du säkert förstått så har det skett ett misstag då du fått inbjudan utifrån din tidigare roll som ordförande i nämnden.
Jag beklagar det inträffade, men jag ber dig bortse från inbjudan.

Det blir jag som ordförande och Kim Hellström som Vice Ordförande som representerar Bildningsnämnden.
Med Vänliga HälsningarFredrik JönssonOrdf Bildningsnämnden>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Jaha, tänkte jag. Men inbjudan var ju inte till mig. Den var ju till ALLA ledamöter och ersättare i nämnden. Man kan ju undra varför den goda Fredrik då väljer att bara informera mig? Är det en budkavle, så jag skall skicka vidare, eller är det bara jag som inte får komma? Men, nä, så kan det väl ändå inte vara..... Jag får väl hjälpa honom lite, tänkte jag, så stackarn inte har totalkaos på invigningarna med massor av folk som han vill slippa. Så jag svarade:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Hej
Den inbjudan jag fått var riktad till samtliga ledamöter och samtliga ersättare i nämnden. Så då är det nog fler du behöver kontakta.
 //T
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 Kort. Koncist. På gränsen till militäriskt. Men dröm om min förvåning när jag idag får följande mail:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Hej,
vi har aldrig bjudit in hela nämnden till några invigningar tidigare, inte ens jag som tidigare vice ordf fick några inbjudningar, så det är inte heller aktuellt nu.

Så, jag förväntar mig att du inte kommer på invigningen av Alfabo.

Med Vänliga Hälsningar

Fredrik Jönsson

Ordf Bildningsnämnden>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Lägg märke till att ordet "inte" är med fet stil. Jag är säkert inte riktigt monterad i skallen, men jag tycker att det är sjukt roligt med folk som är så prestigefyllda att de hela tiden går om kring och riskerar att explodera. Det känns som om de skulle behöva en egen liten bombgrupp, i sitt följe, som var beredda att rycka in och desarmera dem.
Så, nu vet jag att det är mig, personligen det gäller. Som om himlen hade rasat om jag infunnit mig för att applådera för att kommunen får två efterlängtade skolbyggnader till. Jag är visserligen synnerligen korpulent, men risken för att jag skulle skymma solen för Fredrik och förstöra hans stund av lycka och berömmelse, torde vara synnerligen begränsad. Prestigefylldhet är ingen särskilt klädsam egenskap.

Tobbe i Teckomatorp

tisdag 10 april 2018

Svalövs kommuns ekonomi i gungning

Nya styret skyller ifrån sig, trots att S har fullt ansvar för nu gällande rambudget.


På mindre än 6 månader har det nya styret i kommunen tappat kontrollen över ekonomin. Just nu är prognosen ett resultat på 23 miljoner under budget. Det nya styret drar sig inte för att insinuera att detta skulle vara dolda underskott som ingen visste om. På kommunens interna informationssida skriver man bla:

"I processen att ta fram en kompletteringsbudget har det framkommit att det i ordinarie budget redan finns en inbyggd dold besparing på ...4 miljoner kronor för bildningsnämnden.
Kommunen är också i färd med att ansöka om nya statsbidrag och förutsättningarna för detta är att kommunen inte gjort några nedskärningar inom grundskolan. Dock visar det sig att det, tillbaka i tiden, inom grundskolan skett nedskärningar på 6,6 miljoner kronor. Pengar som måste återföras i budget för att kommunen ska kunna ta del av kommande statsbidrag".

Att tala om "dold besparing" är häpnadsväckande. Vi visste att ett statsbidrag var på väg. Detta bedömdes vid tillfället för budgeteringen uppgå till runt 4 miljoner. För att rädda den extremt kostnadsdrivande verksamheten inom Vård och Omsorg, där man ännu inte lyckats genomföra "Bemanna rätt" projektet så tog vi en risk inom skolbudgeten. För att kunna hantera risken så krävde jag, och fick igenom, mer pengar i resultatet för att möta en oväntat utveckling. Av de 6,6 miljoner man talar om utgör alltså 4 miljoner, en del. De återstående 2,6 miljonerna är bla ett resultat av förväntade effekter av effektiviseringar. Bla genom ansällande av en psykolog som skall medverka vid varje bedömning av barn i behov av särskilt stöd. Denna effektivisering räknade vi med, skulle ge både bättre stöd, men även sänkta kostnader.
I det nya styret vilar nu ansvaret särskilt tungt på Socialdemokraterna, som var drivande i denna lösning, genom att kräva ytterligare flera miljoner till Vård och Omsorg, utan att ta ansvar för effektiviseringar inom denna verksamhet. Man fick bla nästan hela anslaget för upprättande av demenscentrum, trots att inget sådant centrum upprättades.
Om vi hade varit kvar i styret hade vi haft en plan för att klösa denna situation. Om det nya "transparanta och öppna styret" tagit kontakt och begärt hjälp så hade vi tillsammans kunnat lösa denna situation med förenade krafter. I stället väljer det nya styret, att inför sina anställda, skruva på sanningen så att den liknar något som gränsar till oegentligheter. Det är anmärkningsvärt och extremt svagt. Bäva månde skattebetalarna, när man dessutom, trots denna ekonomiska situation, ser ett nytt styre som i stället bygger ut den politiska organisationen till stora, onödiga kostnader och väljer nya dyra lösningar med fullmäktigeberedningar för att komma fram till förslag på återuppbyggande av Kågerödslund.

Vidare skriver man:
"Det är svårt att förstå hur man tänkte när man inom bildningsnämnden underbudgeterade med 4 miljoner kronor för 2018 samt att man inte tagit höjd i budget om 7,8 miljoner kronor för det ökade antalet gymnasieelever med interkommunal ersättning. Vård och omsorg är också ett område som årligen blivit underbudgeterat och detta har vi för avsikt att reglera".
 
Det var inte Bildningsnämnden som gjorde rambudgeten. Det var Kommunstyrelsen. Exakt som redogörs ovan var det för att Rädda Vård och Omsorg och för att vi visste att det var statsbidrag på väg in. Att skylla detta på Bildningsnämnden är totalt ryggradslöst.
 
Slutligen skriver man:
 "Som styrande majoritet i Svalövs kommun kommer vi att ta ansvar för denna allvarliga ekonomiska situation som uppstått. Vi har även varit tydliga mot förvaltningen om att vi inte i slutet av året vill se att vi helt plötsligt står inför ett stort budgetöverskott".
Man gör sig själv till situationens räddare, som om S inte vore ansvariga för detta, som inte fått bukt med kostnadsökningarna inom Vård- och Omsorg. Slutligen ger man en direkt order till Förvaltningen att om det blir pengar över så skall man göra av med detta till varje pris. Detta är direkt oansvarit. Dammluckorna har öppnats och ekonomin skenar.
 
Tobbe i Teckomatorp


 

söndag 25 mars 2018

Svalövspolitiken 100% opposition

Ännu har ingen grundlig analys gjorts i media rörande vilken typ av styre vi nu fått i Svalövs kommun. Det har nu gått några månader sedan Socialdemokraterna och Centerpartiet slogs sig samman och man kunde skönja en förändring på scenen i Svalövspolitiken.
Förändringen föreföll börja inom kyrkan. Centerpartiet försökte nyttja ett passivt stöd från Socialdemokraterna för att få igenom sin kandidat som Kyrkorådets ordförande. Det tisslades och tasslades runt frågan om huruvida det pågick en dialog mellan enstaka personer ur Centerpartiet och Socialdemokraterna utan att merparten av deras partier visste något. Eller fanns det rent av ett mandat från respektive parti för att börja sondera terräng? Det finns inga konkreta bevis för detta så detta måste ännu så länge avfärdas som rykten.

När så Socialdemokraterna hoppade av den styrande koalitionen med Moderater och Liberaler så infann sig ett ovisst läge. Vi Liberaler jobbade för att partierna skulle ta sig samman och fortsätta styret fram till valet. Jag är fortfarande övertygad om att detta vore möjligt. Olyckligtvis spreds rykten från, främst Socialdemokraten Karl-Erik Kruse om att jag och hans egna kommunalråd, på något sätt skulle ingå i en vänskapskorruption med ägaren till ett konsultföretag som kommunen tidigare anlitat. Det spreds också rykten om att Liberalerna och Moderaterna skulle ha brutit mot det avtal som styrde koalitionen. Detta är också felaktigt, vilket går att bevisa med kallelser, protokoll och mailväxling från december förra året. Om Karl-Erik Kruses anklagelser har jag skrivit HÄR och om brotten mot vårt avtal har jag skrivit HÄR.

Vi Liberaler likväl som Moderaterna såg en möjlighet att då i stället bilda en Allians, tillsammans med Centerpartiet. En Allians som skulle kunna fått ett antal månader på sig, i styrande position, för att skapa en gemensam politik som man kunde gått till val på. Vi Liberaler skötte vid detta tillfälle förhandlingarna via Moderaterna. Centerpartiet erbjöds flera centrala uppdrag för att ge dem ett incitament att ansluta sig till en Allians. Till sist avböjde Centerpartiet våra erbjudande och vände sig i stället till Socialdemokraterna. Jag skall villigt erkänna att jag blev överraskad av detta beslut. Även om en Allians skulle sakna några mandat för att ha majoritet så hade det varit fullt möjligt att styra kommunen, eftersom oppositionen i stort hade bestått av Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. För att fälla ett sittande styre så skulle med andra ord dessa två partier slå sig samman om en budget, vilket är en mycket osannolik händelseutveckling.

Centerpartiets beslut att i det ”Valtekniska samarbetet” inkorporera Socialdemokraterna och Socialdemokraternas beslut att tacka ja till detta har nu skapat ett politiskt ”monster” i kommunen. Svalövs kommun har nämligen numera en styrande opposition.

Man har tydligt i massmedia
http://www.skd.se/2018/01/24/maktskifte-faktum-i-svalov/ redogjort för att man i det nya samarbetet inte finns någon politisk överenskommelse. Man är med andra ord inte överens om i vilken riktning man vill styra kommunen. Blir det borgerlig politik eller blir det socialdemokratisk politik? Ingen vet. Man har också sagt att man kan söka stöd utanför detta styre. Utanför styret finns endast Sverigedemokraterna och M/L-Alliansen. Åtminstone Centerpartiet har deklarerat att man inte samarbetar med Sverigedemokraterna. Då finns det endast M/L-Alliansen kvar att söka stöd hos. Man vill alltså inte göra politiska överenskommelser inom styret, men gärna med M/L-Alliansen. Ett märkligt sätt att resonera på. Man har skapat ett stark politisk plattform i detta styre, utan att veta vad man skall nyttja sin makt till.

Per definition har man i detta ”Valtekniska samarbete” skilt politisk vilja från förtroendeuppdrag och arvoden. Det ”Valtekniska samarbetet” är till för att säkerställa att man får de politiska uppdragen och de arvoden som tillhör dessa. Den politik som skall styra kommunen har inget med detta att göra.

Centerpartiet har i sitt samarbete med Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ, Miljöpartiet och Socialdemokraterna skapat en egen opposition som endast är ense om hur uppdragen och arvodena skall fördelas. Politiken för skötas på annat sätt.
Märkligt nog är alltså inte politiken och ledarskapet det viktiga, utan politiska uppdrag och arvoden ligger i förgrunden.

Svalövs kommun har fått en ”styrande” opposition och en ”icke styrande” opposition. Det som förenar är att alla ingår i oppositionen. Svalövs kommun 100% opposition.


Tobbe i Teckomatorp       

söndag 18 mars 2018

Så här tänker vi om Svalöv efter valetLiberalerna presenterar sitt (och troligen kommunens) mest ambitiösa politiska valprogram någonsin.
 
Ett program för Trygghet, tillväxt och mångfald. 

 
Friheter som är värda att försvara.
Liberalernas partiprogram 2018-2022, som du kan titta på och ladda ner här:

Liberalernas partiprogram 2018-2022
 
 OBS. Innehållsförteckningen är inte Klickbar om du öppnar dokumentet i "Google Drive".
gör inget anspråk på att vara det som varje väljare skall läsa. Det är snarare ett uppslagsverk som visar vad vi vill i så många politikolråden som möjligt, som berör Svalövs kommun. Samtidigt är det en utmaning till alla andra partier att lika tydligt som Liberalerna, berätta vad de tycker i olika kommunpolitiska frågor.

 
Svalövsliberalerna vet att vi inte är störst i Svalöv. Men vi skall definitivt vara bäst. Inget annat parti skall kunna mäta sig med oss när det gäller öppenhet, tydlighet och transparens.
 
Så, kära väljare. Öppna dokumentet. Ladda gärna ner det till din dator eller telefon. Titta i innehållsförteckningen och läs det som intresserar dig. Om du har några frågor så finns kontaktuppgifter i slutet av programmet.
 
Vill du vara med och kämpa för det som står i programmet så bli medlem, eller bara hör av dig till oss. Medlem blir du genom att klicka HÄR. Via kontaktuppgifterna i slutet av vårt program så får du snabbt kontakt med oss Liberaler.
 
Trevlig läsning önskar
 
Tobbe i Teckomatorp  
 
 


lördag 17 mars 2018

Liberalerna i Svalöv sätter rekord!


För tredje valet i rad har Liberalerna i Svalöv fler namn på sin lista till kommunalvalet än någonsin förr.


Sedan valet 2010 har Liberalerna i Svalövs kommun hela tiden ökat medlemsantalet och därmed också antalet namn på listan till kommunfullmäktige. Partiet blir starkare och starkare. Så även inför valet 2018, då Liberalerna för tredje valet i rad sätter nytt rekord när det gäller antal namn på sin lista till valet 9 september. Inte mindre än 26 kommunmedborgare finns på listan.

 - Jag är otroligt stolt över att allt fler får upp ögonen för den bredd och kompetens våra politiker har. Vi vet hur man skall styra en kommun, säger Liberalernas ordförande Torbjörn Ekelund

De fem första på listan är:

Torbjörn Ekelund
Yrkesofficer som sedan mandatperioden 2006 suttit i Svalövs kommunfullmäktige samt i Kommunstyrelsen. Han har sedan valet 2010 också haft uppdrag i Regionfullmäktige och är sedan valet 2014 förste ersättare för Liberalerna i Riksdagen. Torbjörn har också över 20 års erfarenhet av fackligt arbete. Både lokalt, men också under 13 år som Fackförbundsrevisor.

Sara B Selberg
Har suttit i Kommunfullmäktige sedan valet 2010 och varit ersättare i Kommunstyrelsen lika länge. Hon är projektledare och samordnare och är för närvarande anställd i Svalövs kommun.

Håkan Sträng
Håkan är relativt ny i politiken. Har haft uppdrag i Socialnämnden och nu i Bygg- och Räddningsnämnden. Håkan är Elkraftsingenjör och specialist på nationell kraftförsörjning. Det Håkan inte vet om Sveriges kraftnät och hur man på bästa sätt producerar el är inte värt att veta.

Pernilla Ekelund
Förskollärare med erfarenhet från politiskt arbete sedan 2006. Har suttit i Kommunfullmäktige i två mandat periodet tidigare och är nu ersättare i kommunfullmäktige. Har erfarenhet från uppdrag i Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnd och Vård- och Omsorgsnämnd. Är specialist på Sociala frågor och har många års erfarenhet av arbete i Socialnämnden.

Birgitta Jönsson
Birgitta Jönsson är Vårdbiträde, men har de senaste decennierna varit fackligt engagerad som ordförande inom Kommunals Svalövs sektion. Har erfarenhet av förhandlingar och annat fackligt arbete. De senaste åren har hon verkat som Kommunalråd i Svalövs kommun och varit Ordförande i Kommunstyrelsen. Birgitta har många års erfarenhet som ledamot i kommunfullmäktige och i massor av olika nämnder. Hon har också mångårig erfarenhet i olika kommunala samverkansorgan i södra Sverige, samt från olika bolagsstyrelser.


- Jag är glad för att Birgitta valt att kandidera för Liberalerna. Detta visar att klassisk Socialdemokratisk politik och Socialliberal politik ofta ligger väldigt nära varandra. Genom årtiondena har Liberala Statsministrar lyckats driva igenom frågor som Allmän Rösträtt, Folkpension och Lagen om rätten att teckna kollektivavtal med stöd av Socialdemokraterna, så vi har historiskt många frågor gemensamt. Liberalerna slår också vakt om både en skattefinansierad välfärd och en reglerad invandring, exakt som Socialdemokraterna. Så många av våra frågor kan en Socialdemokrat känna sig bekväm med, avslutar Torbjörn Ekelund.


På Liberalernas lista återfinns också bland andra Margareta Mörk Åström, före detta Riksdagsledamot och nu ordförande för Kyrkorådet i Kågeröd, Hjördis Nilsson, som varit partiet förgrundsperson och ledare under flera decennier, Hjördis är också känd för sitt arbete med konserterna på Odensjön.


Liberalernas kandidater har sammataget en mycket hög och bred kompetens från verksamheter som sträcker sig långt utanför kommunens gränser. Nu skall vi omsätta dessa kunskaper till en politik som för kommunen framåt och som utvecklar kommunen inom alla olika områden.


Hela listan med 26 namn återfinns nedan:

1
Torbjörn Ekelund
Major
Teckomatorp
2
Sara B Selberg
Samordnare/Projektledare
Norrvidinge
3
Håkan Sträng
Elkraftsingenjör
Axelvold
4
Pernilla Ekelund
Pedagog
Teckomatorp
5
Birgitta Jönsson
Vårdbiträde
Tågarp
6
Tom Jensen
IT Driftansvarig
Svalöv
7
Elisabeth Andersson,
Systemförvaltare
Svalöv
8
Dennis Jönsson
Egenföretagare
Teckomatorp
9
Hjördis Nilsson
Företagare
Röstånga
10
Maria Rosvall
Chef inom privat omsorg
Svalöv
11
Leif Mårtensson
Optiker
Teckomatorp
12
Birgitta Zadenius
Fd resekonsult
Teckomatorp
13
Klaes Vilhelmsson,
Köksbiträde
Teckomatorp
14
Margareta Mörk Åström
Bibliotekarie
Kågeröd
15
Philip Rosvall
Officer
Svalöv
16
Martin Gustavsson
Pedagog
Kågeröd
17
Emina Omerovic
Leg. logoped
Tågarp
18
Tore Gardelin
Pensionär
Kågeröd
19
Åza Lundqvist
Egenföretagare
Teckomatorp
20
Jasmin Omerovic
Ingenjör
Tågarp
21
Göran Lundqvist
Systemutvecklare
Teckomatorp
22
Frank Urban Johansson
Företagsekonom
Svalöv
23
Mikael Karlsson
VD
Röstånga
24
Lars Magnusson
Egenföretagare
Axelvold
25
Bo Lindow
Fil kand.
Billeberga
26
Gösta Nilsson
Företagare
Röstånga
 

tisdag 13 mars 2018

Svalövs Säkerhetschef är säkrad

Oavsett om man använder titeln säkerhetschef eller säkerhetshandläggare så behövs funktionen i Svalövs kommun. Vi har allt fler händelser i kommunen av säkerhetskaraktär. Vi står inför ett val 9 september som enligt polisens bedömning kan medföra extraordinära risker. Dessutom ställer staten allt högre krav på att Sveriges kommuner skall återta den beredskap man hade under Kalla krigets dagar.

Därför har jag och Olof Röstin jobbat hårt för att anställningen av denna kompetens skulle sättas igång. Kommunchefen har sedan länge haft en plan på hur anställningen skall finansieras, staten står för en betydande del av lönen, via anslag från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och resterande medel finns anlaget i den budget som kommunfullmäktige beslutade hösten 2017.

Allt var alltså klappat och klart. Men, man får som vanligt förvänta sig vad som helst från Centerpartiet i Svalövs kommun. Plötsligt började Lennart Pettersson att skruva på sig. Han hade inte förstått vikten av att snabbt få denna kompetens på plats för att till exempel förbereda valet, ur ett säkerhetsperspektiv. Han ifrågasatte till och med öppet, i massmedia, om kommunen överhuvudtaget behövde kompetensen. Nu skall noteras att kommunen haft denna kompetens i många år, men köpt den som en tjänst i stället för att ha en egen anställd. Lagändringar har satt stopp för detta. Men allt detta har, trots genomgångar, gått Centerpartiet och Pettersson, näsan förbi.

Efter mycket arbete lyckades vi i alla fall få majoritet för att påbörja rekryteringen på sammanträdet på KSAU den 26 februari. Så här lyder pressmeddelandet:Säkerhetsfrågorna i kommunen är säkrade.
Sedan många år tillbaka finns befattningen ”säkerhetschef” i Svalövs kommuns organisation. Under lång tid har funktionen säkras med hjälp av vår Räddningschef Eva Löwbom, Administrativa chefen Michael Andersson samt upphandlad tjänst av Personuppgiftsombud, som är en del av funktionen.

Av någon anledning har det nya styret under ledning av Lennart Pettersson (C) ansett att funktionen inte behövs. Senast i Skånskan 11 februari menar han att det skall genomföras en utredning om kommunen behöver det som kommunen redan haft under många år och som bara blivit viktigare och viktigare.

De som fram till nu, hanterat frågorna i kommunen kommer inte att kunna göra detta framöver, på grund av ändrad och skärpt lagstiftning, samt att Eva Löwbom fått nya arbetsuppgifter. Framför oss ligger också ett val i september, där säkerhetsfrågorna är mycket viktiga. Slutligen ställer staten efterhand allt större krav på kommunerna avseende beredskap och hållbarhet rörande livsmedelsförsörjning, kraftförsörjning mm.

På senaste sammaträdet i KSAU 26 februari beslutades att snarast påbörja rekrytering för att anställa en säkerhetskompetens i kommunen.

-     Vi kan inte fortsätta att utsätta kommuninvånarna för risker, eller riskera att bryta mot den skärpta lagstiftningen på IT-området. Vi måste ta vårt ansvar nu, säger Olof Röstin (M).

Vid mötet i KSAU ville både C och S bordlägga frågan. M, L och SD valde att ställa sig bakom förslaget från Liberalerna att skrida till verket direkt.

-     Vi har ett val 9 september. Varje vecka vi dröjer med att ta vårt ansvar så ökar risken för att vi inte har en fungerande säkerhetsfunktion på plats till valet. Vi har ingen tid att förlora, menar Torbjörn Ekelund, (L).

Kompetensen som skall rekryteras är oerhört viktig för kommunens
långsiktiga säkerhet. Det handlar om ansvarsområden så som att:
- Ansvara för kommunens planering och beredskap för extraordinära händelser

- Vara kommunens säkerhetsskyddschef

- Ingå i kommunens krisledningsorganisation samt vid behov tjänstgöra som    
  tjänsteperson i beredskap (TIB)

- Samordna kommunens interna skydd och bevakning

- Vara dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

- Utbilda och genomföra övningar med kommunens personal inom eget
   ansvarsområde

- Vara kommunens kontaktperson inom eget ansvarsområde gentemot statliga
  myndigheter, kommuner och andra aktörer

- Ansvara för trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser

- Vara operativt ansvarig i samband med incidenter och koordinera planering
  och åtgärder med kommunala verksamheter och t ex polismyndigheten
  
-   Vi talar om oerhört viktiga funktioner som vi inte kan dagtinga med, säger
    Olof Röstin (M).


Genom beslutet i KSAU kommer nu processen med rekrytering att påbörjas direkt.
-   Jag är oerhört stolt över att vi nu lyckades få detta beslut. Säkerhetsfrågor
   är inget man får dra i politisk långbänk och göra populistiska utspel om.
   Säkerheten måste bara fungera. Punkt, avslutar Torbjörn Ekelund (L).
Frågor besvaras av:
Torbjörn Ekelund (L)

(070-689 56 31)


Olof Röstin (M)

(070-523 17 30)

Så, alla medborgare i Svalövs kommun... Slutet gott, allting gott.

Tobbe i Teckomatorptorsdag 8 februari 2018

Visst har Centern svikit Alliansen i Svalöv, trots bortförklaringar

Vi kan nu läsa på Centerpartiets hemsida hur de panikartat slår ifrån sig runt frågan om att de har svikit Moderater och Liberaler och därmed också kraftigt minskat möjligheterna till ett Alliansstyre i kommunen. De påstår att Moderater och vi Liberaler skulle ljuga när vi påstår att samtalen rörande en Allians i Svalövs kommun varit igång sedan länge. De hävdar också att det är ohederligt av oss Liberaler och av Moderaterna att inte lämna sina uppdrag. Men visst har Centern svikit. Inga bortförklaringar i världen kan ändra på detta. Jag förstår att det finns ett stort mått av panik inom Centern. Om denna panik beror på att de nu förstår att de kommer att få en negativ reaktion på det som de gjort, i kommande val, eller om det är så att den interna kritiken bland Centerns medlemmar är hård och att utfallet i går mest är till för att blidka den inre oppositionen, det vet jag faktiskt inte. Det kanske är båda. Men paniken finns där så till den grad att man är beredd att kraftigt vinkla det vi brukar kalla för ”sanningen”.
 
Att påstå att någon annan ljuger och att de är ohederliga är inte den lugnande retorik man kan förvänta sig av ett parti som säger sig att om 7 månader vilja vara med och Bilda ”Allians För Svalöv”. Har man den ambitionen så borde man väl nu sitta stilla i båten och låta tiden läka såren. I stället väljer man att ånyo riva upp dessa sår och gå till frontalangrepp mot oss Liberaler och mot Moderater. Det räcker inte att man jagat ut oss från styret. Man skall även sparka på de som redan är nere för räkning. Det skapar inget förtroende att bygga på. Inte från den som hela tiden åker på stryk i alla fall.
 
Hur är det då med frågan om Allianssamtal? Centern påstår sig inte ha blivit inbjuden till något sådant. I sin historiebeskrivning tar man sin utgångspunkt från 2004. Det är drygt 13 år sedan. Detta pekar på att det hände saker på den tiden som sitter hårt i Centerpartiets själar. De känner sig i alla fall fortfarande förfördelade och orättvist behandlade. MEN…… Det lönar sig inte att föra fram händelser långt tillbaka i tiden. Det var då…. Nu är NU! Men bara för att visa på att även Centerpartiet då, som nu, är ett maktparti, så kan man lyfta följande små exempel från Liberalernas historia i Svalövs kommun:
 
  • Efter förlusten i omröstning om ny budget 2003 så var Lennart Pettersson helt inne på att fortsätta att styra kommunen på den budget, med vilken då Moderaterna och Socialdemokraterna hade vunnit omröstningen. Ett tydligt maktbeteende som bara kunde lösas av att Liberalerna (då Folkpartiet), tillsammans med Kristdemokraterna skrev ett brev till Centerpartiet och krävde att Centerpartiet skulle agera för att skapa en majoritet. Detta brev besvarades aldrig och Centern klev åtsidan och lämnade plats till S och M. Men Centern var som sagt beredda att sitta kvar. I dag kallar de oss för ohederliga.
  • Efter valet 2006 skapade C, KD och L en valteknisk samverkan. I förhandlingarna var C tydliga med att de skulle favorisera KD, som varit ett lydigt stödparti, emedan L skulle få en mer styvmoderlig behandling vad avser tillsättande av förtroendeuppdrag. Centern var dock storsinta och menade att de under mandatperioden skulle bjuda in L till ett politiskt sammarbete. Under de kommande 4 åren fick L vara med på ett förberedande möte inför dåvarande Kultur- och Utbildningsnämnden. I övrigt kom inga inbjudningar.
  • Inför valet 2010 samlades Allianspartierna plus Miljöpartiet till ett försök att bilda en Allians. Vi träffades på en bygdegård utanför Torrlösa. Liberalerna överlämnade tre viktiga frågor till Centerpartiet, som vi ville ha besvarade innan vi kunde gå vidare. Det fanns en historik inom L, att bli överkörda av Centerpartiet och vi ville känna oss trygga. Centern valde att inte besvara frågorna och hörde aldrig av sig någon mer gång inför valrörelsen 2010.

MEN, hur är det med ”modern tid”. Det är trots allt det som gäller.
 
Vi Liberaler och Moderaterna var tidigt under 2017 ense om att Moderaterna, som då upprättat viss kommunikation med Centern, skulle vara de som tog första steget. Detta skedde i samband med förmöten inför sammanträden med Samhällsbyggnadsnämnden. M och C var så långt gångna efter sommaren att man gav oss i L en konkret fråga huruvida vi kunde tänka oss en Allians, redan före valet. Tanken var att vi vid ett överenskommet datum skulle gå ut till massmedia och meddela att vi var en Allians. Liberalerna tog till sig frågan. Första gången vi protokollför att vi talat om Allians på förekommen anledning efter samtal mellan C och M är i oktober månad. I november beslutade vi att vi skulle hålla oss informerade via M, men avstå från att själv delta i förhandlingarna före årsskiftet. M och C planerade flertalet möten vilka flyttades efterhand. Bla ett möte 2017-10-16. Konkreta möten hölls dock både 2017-12-18 och 2017-12-28.
 
Till mötet 2017-12-28, hade jag fått mandat från Liberalerna att vara med på förhandlingen. Men jag hade samma dag inplanerat ett möte med vår nya Utbildningschef Hans Dahlqvist. Min bedömning var att det var viktigare för kommunen att vår nya Utbildningschef fick en bra start, än att hålla på med samtal i en politisk sandlåda. Jag meddelade dock Fredrik Jönsson att även jag nu hade mandat, vilket jag uppfattade, mottogs positivt.
 
Så, att Moderaterna och Liberalerna inte velat tala om Allianssamarbete, vilket Centern skriver på sin hemsida, är inte sant. Snarare är det så att den gamla Centerledarens ord passar väl in på dagens situation. Gunnar Hedlund sa nämligen en gång att ”Centern har alltid velat, och kommer alltid att vela”.
 
Varför blir det då så här? Bjöd vi in Centern med armbågen? Nej, jag tycker inte det. Vi erbjöd, via Moderaterna, Centern att ta platsen som Ordförande i Kommunfullmäktige, Platsen som Ordförande i Kommunstyrelsen (kommunalrådet), Ordförande i Socialnämnden och Ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden. Vi hade fått styra genom att tala med de andra partierna. Men det är just vad Centern uppger att de kommer att göra även nu.
 
Det är nämligen så att som en konsekvens av Centerpartiets svek får vi nu ett styre i kommunen som säger att ”detta är bara valtekniskt”. Vi har ingen politisk överenskommelse. Vi har alltså ett styre som satt som sin första fråga, att undvika att styra. I nästa andetag säger Centerpartiet att de kommer att söka stöd utanför denna majoritet som de satt sig i. Vem kan de då söka stöd hos? Det finns två alternativ. M+L, eller SD. Den dagen C söker stöd hos SD är nog samma dag som helvetet fryser till is. Det finns en så långt gående ovilja (möjligen ömsesidig) att det känns långt borta att Centerpartiet skulle göra sig beroende av SD. Vem är då kvar? Jo, eders trogna….. Man kommer inte att kunna ta ansvar utan M+L. Det är detta man säger. Man kan inte ensam ta ansvar, tillsammans med V och Fi. Vi har alltså ett styre i kommunen som varken vill styra, eller kan ta ansvar. Det blir väldigt synd om Svalövs kommun.
 
Själv kommer jag nu att dra mig tillbaka som ordförande för Bildningsnämnden efter 5 år. Jag gör det inte godvilligt, jag har blivit bortkörd. Jag önskar inget hellre än att komma tillbaka. Så vill ni ha ett styre i kommunen som vill styra och som kan ta ansvar så vet ni vart rösterna skall läggas.
 
 
Tobbe i Teckomatorp