torsdag 8 februari 2018

Visst har Centern svikit Alliansen i Svalöv, trots bortförklaringar

Vi kan nu läsa på Centerpartiets hemsida hur de panikartat slår ifrån sig runt frågan om att de har svikit Moderater och Liberaler och därmed också kraftigt minskat möjligheterna till ett Alliansstyre i kommunen. De påstår att Moderater och vi Liberaler skulle ljuga när vi påstår att samtalen rörande en Allians i Svalövs kommun varit igång sedan länge. De hävdar också att det är ohederligt av oss Liberaler och av Moderaterna att inte lämna sina uppdrag. Men visst har Centern svikit. Inga bortförklaringar i världen kan ändra på detta. Jag förstår att det finns ett stort mått av panik inom Centern. Om denna panik beror på att de nu förstår att de kommer att få en negativ reaktion på det som de gjort, i kommande val, eller om det är så att den interna kritiken bland Centerns medlemmar är hård och att utfallet i går mest är till för att blidka den inre oppositionen, det vet jag faktiskt inte. Det kanske är båda. Men paniken finns där så till den grad att man är beredd att kraftigt vinkla det vi brukar kalla för ”sanningen”.
 
Att påstå att någon annan ljuger och att de är ohederliga är inte den lugnande retorik man kan förvänta sig av ett parti som säger sig att om 7 månader vilja vara med och Bilda ”Allians För Svalöv”. Har man den ambitionen så borde man väl nu sitta stilla i båten och låta tiden läka såren. I stället väljer man att ånyo riva upp dessa sår och gå till frontalangrepp mot oss Liberaler och mot Moderater. Det räcker inte att man jagat ut oss från styret. Man skall även sparka på de som redan är nere för räkning. Det skapar inget förtroende att bygga på. Inte från den som hela tiden åker på stryk i alla fall.
 
Hur är det då med frågan om Allianssamtal? Centern påstår sig inte ha blivit inbjuden till något sådant. I sin historiebeskrivning tar man sin utgångspunkt från 2004. Det är drygt 13 år sedan. Detta pekar på att det hände saker på den tiden som sitter hårt i Centerpartiets själar. De känner sig i alla fall fortfarande förfördelade och orättvist behandlade. MEN…… Det lönar sig inte att föra fram händelser långt tillbaka i tiden. Det var då…. Nu är NU! Men bara för att visa på att även Centerpartiet då, som nu, är ett maktparti, så kan man lyfta följande små exempel från Liberalernas historia i Svalövs kommun:
 
  • Efter förlusten i omröstning om ny budget 2003 så var Lennart Pettersson helt inne på att fortsätta att styra kommunen på den budget, med vilken då Moderaterna och Socialdemokraterna hade vunnit omröstningen. Ett tydligt maktbeteende som bara kunde lösas av att Liberalerna (då Folkpartiet), tillsammans med Kristdemokraterna skrev ett brev till Centerpartiet och krävde att Centerpartiet skulle agera för att skapa en majoritet. Detta brev besvarades aldrig och Centern klev åtsidan och lämnade plats till S och M. Men Centern var som sagt beredda att sitta kvar. I dag kallar de oss för ohederliga.
  • Efter valet 2006 skapade C, KD och L en valteknisk samverkan. I förhandlingarna var C tydliga med att de skulle favorisera KD, som varit ett lydigt stödparti, emedan L skulle få en mer styvmoderlig behandling vad avser tillsättande av förtroendeuppdrag. Centern var dock storsinta och menade att de under mandatperioden skulle bjuda in L till ett politiskt sammarbete. Under de kommande 4 åren fick L vara med på ett förberedande möte inför dåvarande Kultur- och Utbildningsnämnden. I övrigt kom inga inbjudningar.
  • Inför valet 2010 samlades Allianspartierna plus Miljöpartiet till ett försök att bilda en Allians. Vi träffades på en bygdegård utanför Torrlösa. Liberalerna överlämnade tre viktiga frågor till Centerpartiet, som vi ville ha besvarade innan vi kunde gå vidare. Det fanns en historik inom L, att bli överkörda av Centerpartiet och vi ville känna oss trygga. Centern valde att inte besvara frågorna och hörde aldrig av sig någon mer gång inför valrörelsen 2010.

MEN, hur är det med ”modern tid”. Det är trots allt det som gäller.
 
Vi Liberaler och Moderaterna var tidigt under 2017 ense om att Moderaterna, som då upprättat viss kommunikation med Centern, skulle vara de som tog första steget. Detta skedde i samband med förmöten inför sammanträden med Samhällsbyggnadsnämnden. M och C var så långt gångna efter sommaren att man gav oss i L en konkret fråga huruvida vi kunde tänka oss en Allians, redan före valet. Tanken var att vi vid ett överenskommet datum skulle gå ut till massmedia och meddela att vi var en Allians. Liberalerna tog till sig frågan. Första gången vi protokollför att vi talat om Allians på förekommen anledning efter samtal mellan C och M är i oktober månad. I november beslutade vi att vi skulle hålla oss informerade via M, men avstå från att själv delta i förhandlingarna före årsskiftet. M och C planerade flertalet möten vilka flyttades efterhand. Bla ett möte 2017-10-16. Konkreta möten hölls dock både 2017-12-18 och 2017-12-28.
 
Till mötet 2017-12-28, hade jag fått mandat från Liberalerna att vara med på förhandlingen. Men jag hade samma dag inplanerat ett möte med vår nya Utbildningschef Hans Dahlqvist. Min bedömning var att det var viktigare för kommunen att vår nya Utbildningschef fick en bra start, än att hålla på med samtal i en politisk sandlåda. Jag meddelade dock Fredrik Jönsson att även jag nu hade mandat, vilket jag uppfattade, mottogs positivt.
 
Så, att Moderaterna och Liberalerna inte velat tala om Allianssamarbete, vilket Centern skriver på sin hemsida, är inte sant. Snarare är det så att den gamla Centerledarens ord passar väl in på dagens situation. Gunnar Hedlund sa nämligen en gång att ”Centern har alltid velat, och kommer alltid att vela”.
 
Varför blir det då så här? Bjöd vi in Centern med armbågen? Nej, jag tycker inte det. Vi erbjöd, via Moderaterna, Centern att ta platsen som Ordförande i Kommunfullmäktige, Platsen som Ordförande i Kommunstyrelsen (kommunalrådet), Ordförande i Socialnämnden och Ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden. Vi hade fått styra genom att tala med de andra partierna. Men det är just vad Centern uppger att de kommer att göra även nu.
 
Det är nämligen så att som en konsekvens av Centerpartiets svek får vi nu ett styre i kommunen som säger att ”detta är bara valtekniskt”. Vi har ingen politisk överenskommelse. Vi har alltså ett styre som satt som sin första fråga, att undvika att styra. I nästa andetag säger Centerpartiet att de kommer att söka stöd utanför denna majoritet som de satt sig i. Vem kan de då söka stöd hos? Det finns två alternativ. M+L, eller SD. Den dagen C söker stöd hos SD är nog samma dag som helvetet fryser till is. Det finns en så långt gående ovilja (möjligen ömsesidig) att det känns långt borta att Centerpartiet skulle göra sig beroende av SD. Vem är då kvar? Jo, eders trogna….. Man kommer inte att kunna ta ansvar utan M+L. Det är detta man säger. Man kan inte ensam ta ansvar, tillsammans med V och Fi. Vi har alltså ett styre i kommunen som varken vill styra, eller kan ta ansvar. Det blir väldigt synd om Svalövs kommun.
 
Själv kommer jag nu att dra mig tillbaka som ordförande för Bildningsnämnden efter 5 år. Jag gör det inte godvilligt, jag har blivit bortkörd. Jag önskar inget hellre än att komma tillbaka. Så vill ni ha ett styre i kommunen som vill styra och som kan ta ansvar så vet ni vart rösterna skall läggas.
 
 
Tobbe i Teckomatorp

söndag 28 januari 2018

Överreagerande Socialdemokrater, del 2 - De horribla lönerna för kommunens chefer

Inledning
Ett av skälen till att Socialdemokraterna i Svalövs kommun började att ”rasa” under första halvan av december månad var lönesättningen på en del av kommunens chefer. Man menade att detta hade sin grund i vänskapskorroption och även jag fick en släng av dessa konspirationsteorier av Karl-Erik Kruse, dåvarande ordförande för kommunfullmäktige i Svalövs kommun, samt Agneta Lenander, ledare för Vänsterpartiet i Svalövs kommun. Den sistnämnda hade någon teori om en, så kallad Bastuklubb som skulle vara centrum för beslutsfattandet i kommunen.

Hur förhåller det sig då? Nedan kommer jag att i stället för konspirationsteorier, presentera de fakta som speglar det som faktiskt förevarit.


Det handlar i grunden om tre, olika processer, vilka endast förenas med det faktum att det handlar om lönejusteringar. Den första handlar om förra personalchefen Paul Eklund, som under ett år tjänstgjorde som tjänsteförrättande Socialchef, eftersom Svalövs kommun valt att skiljas från den förra socialchefen. Den andra processen handlar om en beslutad omorganisation som kommunchefen föreslagit och som också beslutats, som syftade till att stärka informationsfunktionen i kommunen, så att kommunen skulle ha arbetskraft nog att finnas på sociala mediet, tex Facebook, men även möjliggöra anställning av en Säkerhetschef i Svalövs kommun, vilket blivit nödvändigt då förra Säkerhetschefen, som köptes in som en tjänst från Räddningstjänsten, inte längre kunde lösa uppgiften. Den tredje, fristående processen var att det uppstått en obalans i lönesättningarna bland kommunens högsta chefer, som riskerade att få effekten att några av dessa skulle söka sig ett nytt jobb.

Vi tar dessa tre olika delar var för sig.


Paul Eklund

Paul Eklund fick tjänstgöra som vikarierande socialchef under ett år eftersom Svalövs förra socialchef fick lämna sin anställning i kommunen. Förra socialchefen har varit ute i media och givit sin bild av skälen för detta. I avtalet mellan henne och kommunen finns en klausul där båda parter skrivit under på att inte göra på detta sätt. Jag skall kontrollera den juridiska effekten av detta och om det inte möter något juridiskt hinder så kommer jag i en kommande blogg att berätta varför denna socialchef fick lämna sin anställning.

Paul Eklund trädde in som socialchef och under hans tid upptäcktes stora brister i bla personalplaneringen, vilket gjorde att verksamheten ibland blev underbemannade och fick slita hårt. Han startade då ett projekt som han inte fick tid att avsluta innan ny socialchef tillträdde. Behovet att fullfölja detta projekt växte under 2017 och när vi konstaterade att den sociala sektorn som var utsatt för hög arbetsbelastning, skulle behöva ett tillskott på resurser för att kunna fullfölja detta så började kommunledningen att fundera på en tillfällig resursförstärkning. Detta kan ske antingen via anställning eller via inhyrning av konsulter.

Vid denna tid valde Paul att säga upp sig, då han fått ett nytt jobb som personalchef i Åstorps kommun. Kommunledningen visste att Paul var perfekt för att fullfölja detta viktiga arbetstidsplaneringsprojekt, med hans kunskaper inom både personalsektorn och hans erfarenheter som chef för verksamheten under ett helt år. För att få honom att stanna var man dock tvungen att betala lite mer än den lön han redan fått i Åstorp. Denna lön var 62 000 kr/mån plus tjänstebil. Svalövs kommun har inte tjänstebil på listan över möjliga ersättningsformer, vilket är ganska omodernt. Men så är fallet. Tjänstebilen som Paul skulle få hade ett värde som bedömdes till 7000 kr/mån. Hans totala ersättning i Åstorp skulle därmed uppgå till 69 000 kr/mån. För att få honom att stanna erbjöds han 3 000 mer/mån. Dvs 72 000 kr/mån. I förhållande till sin förra lön i Svalöv, så är det en hög lön. Men 3 000 i ett erbjudande är ändå inte en väldigt dramatisk sak. Då Svalövs kommun, under den förra socialchefens tid hyrde in konsuler för att verka på en chefsnivå längre ner så fick kommunen betala 242 125 kr/mån för detta. Kommunledningen såg att detta alernativ var över 170 000 kr/mån billigare. Denna kostnadsjämförelse är skälet till att Paul Eklund erbjöds 3 000 kr/mån för att stanna kvar i Svalövs kommun. Paul antog erbjudandet. Detta har därefter kallats ”Paul Eklund affären” i en artikelserie i Helsingborgs Dagblad. Kanske en ganska billig affär kan jag tycka. I alla fall i jämförelse med annat. Man skall komma ihåg att det ligger inget lagbrott bakom detta i alla fall.Omorganisation

Svalövs har länge varit i behov av att komma ut på sociala medier. Att i alla fall finnas på Facbook har länge varit ett mål. För att åstadkomma detta, samt för att medge att kommunen kunde anställa en säkerhetschef, då Räddningstjänsten inte längre har resurser att lösa detta för kommunens räkning, så undersökte kommunchefen möjligheterna till en organisationsförändring i hans stab. Detta gjordes i samråd med politiken. Denna organisationsförändring har medfört att några medarbetare har fått förändrade arbetsuppgifter. När man som medarbetare får förändrade arbetsuppgifter skall man, enlig de avtal kommunen har med arbetstagarorganisationerna, lönerförhandla dessa medarbetare på den nya arbetsuppgiften. Om det nya arbetet är mer kvalificerat, eller kräver mer ansvar, tex arbetsledning, så kan den nya inplaceringen skilja sig avsevärt från den gamla. Det är inte ovanligt att det kan röra sig om flera tusen kronor i månaden, då det rör sig om helt nya jobb. Kommunchefen var dock försiktig och förändringarna begränsades till tre personer som fick mellan 2,37%-3,5% mer i lön. Detta skall då inte jämföras med den vanliga lönerörelsen då man kan få 2%-3,5% eller mer för samma arbete. Dessa löneförändringar är allts framförhandlade med fackförbunden och jag har stor förståelse för att fackförbunden kämpar hårt för sina medlemmar för att se till att svårare jobb och mer ansvar skall betala sig. Detta rasade också Socialdemokraterna över. Man skall komma ihåg att det inte ligger något lagbrott bakom detta. Bara en förhandling med facken.


Höga chefer som har olika lön

Svalövs kommun var samtidigt i läget att det fanns en snedfördelning av löner mellan kommunens högsta chefer. Det är aldrig bra när chefer på samma nivå får slagsida i lönebilden. Kommunchefen passade på att rätta till detta, då det fanns en risk att några av kommunens chefer annars skulle se sig om efter ett nytt jobb. Det rörde sig om justeringar på mellan 2,22% och 2,5%. Detta sker också via förhandling med arbetstagarna och är en del i vårt avtal som säger att arbetsgivaren kan göra såhär i särskilda fall. I vår kommun har detta också skett i särskilda fall för andra yrkesgrupper. Till exempel i enstaka fall när det gäller väldigt viktiga pedagoger. Det är med andra ord inget unikt och det ligger heller inget lagbrott bakom detta.


Hur ser då löneläget ut?

Socialdemokraterna har tagit de höga löneökningarna som intäkt för att starta ett politiskt kaos 6 månader innan nästa val. Detta kan vara rimligt om det ligger något fult spel bakom och om lönerna på grund av detta rasar i höjden något fruktansvärt. Men hur ser det då ut om man jänför dessa nya löner på våra chefer, med andra kommuner i vår omgivning? Ja, inte särskilt dramatiskt skulle jag säga. Inom någon befattning ligger vi ganska högt, inom andra ganska lågt. Vi har inte lägst löner i vårt område, men är inte heller löneledande. I nedanstående diagram kan ni ser hur det ser ut jämfört med den information jag fått från andra kommuner.Visst ligger vi högt i vissa fall, men lite lägre i andra. Men inget är som jag ser det så dramatiskt att det är värt att kasta in kommunen i ett politiskt kaos. Det är oerhört ledsamt att det blivit så. De som drabbas är kommunens medborgare. Detta är absolut inte till kommunens bästa. Men som litet parti med endast två mandat i Kommunfullmäktige har Liberalerna inte så mycket att sätta emot när de stora elefanterna börjar dansa.
Hoppas detta ändras efter nästa val så vi kan få ett bra ledarskap i kommunen, med lite ordning och reda.

Jag återkommer med en tredje del där jag kommer att ge min sammanfattade syn på händelserna i Svalövs kommun och varför jag har en känsla av att det inte spelat någon roll vad jag sagt och gjort under de senaste månaderna. Detta har varit klart sedan länge.

Tobbe i Teckomatorp

lördag 20 januari 2018

Överreagerande Socialdemokrater del 1, Avtalsbrott


1, Samarbetsavtalet

I samarbete mellan politiska partier måste man vara godmodig och ha ett stort tålamod. Sedan 2010 har Liberalerna i Svalövs kommun samarbetat med Moderaterna och Socialdemokraterna. Det har varit ett bra samarbete som givit gott resultat. Ökande antal människor som flyttar till vår kommun. Förbättrade skolresultat. Byggentreprenörer som blivit intresserade att bygga i kommunen. Tyvärr har nu detta avtal brutits av Socialdemokraterna.
Som skäl att säga upp det politiska samarbetet i Svalövs kommun har Socialdemokraterna uppgivit i massmedia att Liberalerna och Moderaterna har brutit mot det samarbetsavtal som legat till grund för det politiska samarbetet som nu varit etablerat i drygt 7 år i Svalövs kommun. Vad står det då i avtalet? Texten i avtalet lyder så här:

§ 1. Parter.
Socialdemokraterna Svalövs kommun, Moderaterna Svalövs kommun och Folkpartiet Liberalerna Svalövs kommun. Utöver parterna i detta avtal så för Socialdemokraterna en dialog, i första hand med Feministiskt initiativ samt Vänsterpartiet för att säkra det ”sista mandatet”.

§ 2. Bakgrund och syfte.
Syftet med detta avtal är att skapa en stabil politisk ledning av Svalövs kommun bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet Liberalerna, samt att reglera arbetssätt, arbetsformer och fördelning av arbetsuppgifter mellan parterna.

§ 3. Avtalstid.
Avtalet löper under perioden 2014-10-15 – 2018-10-14.
Under kommande valrörelse till kommun, landsting och riksdag har parterna full frihet att, utanför den aktuella kommunala politiska organisationen, driva sina politiska frågor utan att samråd med samarbetsparterna behöver ske.

§ 4. Grundläggande förutsättningar för samarbetet.
· Öppenhet och ärlighet.
· Respekt för varandras grundläggande värderingar.
· Vilja att lösa alla frågor i samförstånd.
· Vilja att alla frågor skall lösas.
· Information som delges parterna i olika interna sammankomster ska behandlas med varsamhet och integritet.

§ 5. Arbetssätt.
· Samtliga beslut skall fattas i konsensus.
· Ingen part har rätt att driva igenom en fråga med stöd av något eller några oppositions­partier mot de andra parternas vilja.
Varje parti tillsätter en person som skall ha titeln kommunalråd och ansvarar för den politiska styrningen av kommunen i relation till sitt politiska uppdrag. Kommunalråden sammanträder regelbundet och koordinerar kommunens löpande verksamhet.

§ 6. Arbetsformer.
 · Gemensamma gruppmöten i samtliga nämnder, styrelser och beredningar skall hållas minst en gång per månad.
· Till gemensamma gruppmöten enligt ovan kan efter överenskommelse mellan parterna i detta avtal, även representanter för andra partier bjudas in för information och dialog i särskilda frågor.
· I nämnd, styrelse eller beredning där det inte finns 1:e vice ordförande skall ordföranden alltid överlägga med (informera) de andra parternas representant(er) om ärenden som skall behandlas på kommande förberedande möten.
· Gemensamt gruppmöte inför kommunstyrelsen hålles veckan före kommunstyrelsens sammanträde.
· Informella samarbetsträffar ska hållas regelbundet. Deltagarna på samarbetsträffarna är samtliga ordförande i de politiska organen. Varje parti som inte har minst tre ordförandeuppdrag får delta med upp till tre deltagare.
· Om partiernas grupper i nämnd, styrelse eller beredningar är oeniga i en enskild fråga skall frågan hänskjutas till förhandlingsgruppen, som består av tre representanter från varje parti.
· Ingen av parterna får på sittande sammanträde i kommunala organ lägga förslag som ej förankrats hos övriga parter.


2, Socialdemokraternas påstående om avtalsbrott

Det avtalsbrott som Socialdemokraternas ledning i form av Anders Svärd, lyft fram är att Liberalerna och Moderaterna, på ett extra kommunstyrelsemöte, där utredningarna mot Karl-Erik Kruse, rörande kränkande särbehandling, i tre till fyra fall, skulle ha tagit upp en fråga rörande utökade befogenheter för vår kommunchef, Stefan Larsson.
Detta ärende beslutades aldrig. Efter förhandling med Socialdemokraterna, lyftes ärendet ur dagordningen och behandlades aldrig på mötet. Hur Liberalerna och Moderaterna då kunde rösta igenom detta, och därmed bryta mot avtalet, är ett mysterium vi kanske aldrig får svaret på. Om detta var det som Socialdemokraternas medlemmar fick som information på medlemsmötet så har de blivit lurade av sin ledning. Trist.

 
3, Socialdemokraternas egna avtalsbrott

Avtalsbrott nr 1
I avtalets §4 står det att man skall visa respekt för varandras värderingar. Detta är viktigt för att bibehålla god stämning i samarbetet.
I februari 2016 skrev Socialdemokraten Anna Hed Roslund ett blogginlägg där hon, med ett foto på sina två barn, klargjorde att hon hoppades att dessa aldrig skulle bli liberaler. Hon anspelade på ett beslut som ungdomsförbundet LUF:s Stockholmsavdelning fattat runt rätten till sin egen kropp. De skrev att denna rätt skulle vara så långtgående att den skulle gälla även efter döden. På en fråga från en journalist så berättade de att man, i princip, skulle ha rätt att skänka sin döda kropp till en nekrofil, om man så önskade. Detta exponerade Anna Hed Roslund på sin Facebook så som om Liberalerna (som är en helt annan organisation än LUF), skulle vilja tillåta nekrofili.
Då jag tyckte att detta var väl osmakligt så ringde jag ett samtal till arbetarkommunens ordförande Anders Svärd, och påpekade det olämpliga i detta. Anders Svärd meddelade deltagande att han skulle ta ett samtal med Anna. Men i stället belönade både Anders Svärd och Karl-Erik Kruse inlägget med att gilla det. Man belönade den som begick det första brottet mot vårt avtal.

Avtalsbrott 2
2016-10-12, röstar Socialdemokraten Émilie Lundgren mot den styrande koalitionen i Bildningsnämnden och driver igenom en fråga rörande löparbanor, med stöd av Centerpartiet. Detta är ett brott mot §5 i avtalet, som säger att man inte får driva igenom frågor med stöd av oppositionen, mot resterande i den styrande koalitionen. S belönade sedermera detta brott med att befordra Èmilie till ordinarie ledamot i nämnden.

Avtalsbrott 3
2016-11-18 Skickar Socialdemokraterna ett brev till Liberalerna där de vill hindra mig från att uttala mig i tidningarna i vissa frågor. Den ena frågan var en handlingsplan mot våldsbejakande extrimism som jag inte skulle få uttala mig om. Den andra tidningsartikeln gällde en fråga om skattehöjning. Att försöka lägga munkavle på mig, kontra massmedia är direkt odemokratiskt. Att dessutom skriva ett brev i stället för att kalla till förhandlingsgrupp är ett brott mot både §4 och §6 i avtalet.

Avtalsbrott 4
2017-09-25 Röstar socialdemokraten Ulla Wallin mot koalitionen på sittande kommunfullmäktigemöte. Hon hade inte förvarnat om detta. Ärendet rörde Mikroplaster. Detta är ett brott mot §5 i avtalet.

Avtalsbrott 5
2017-11-20 går ärendet om tillsättande av ny personalchef, upp i KSAU. Detta hade informerats på KS-gruppmöte och det fanns konsensus runt tillsättandet. Överraskande började Karl-Erik Kruse att öppet motsätta sig att detta var en intern rekrytering. Han valde inte att begära ajournering utan förde diskussionen öppet, på ett mycket aggressivt sätt. Han satte sitt eget kommunalråd Birgitta Jönsson i en mycket svår situation, då detta skedde för öppen ridå inför oppositionen. Detta är ett brott mot §5 i avtalet.

Avtalsbrott 6
2017-12-13 avhölls en så kallad förhandlingsgrupp i enlighet med §6 i avtalet. Socialdemokraterna ville på detta möte att vi inte skulle ta upp frågan om ny Kommunchefinstruktion innan vi haft möjlighet att tala mer om saken. Detta skedde också och Socialdemokraterna fick sin vilja igenom. Några övriga frågor avhandlades också. Den fråga som var ett problem var tillsättande av ny Personalchef. Eftersom vi varit överens och detta resulterat i att personen som skulle få jobbet, fått besked och alla avtal berättade för sig så ville inte Liberalerna och Moderaterna backa i ett så sent läge. Det skulle vara ojust mot personen och dessutom hade Karl-Erik Kruse brutit vårt avtal i denna fråga (Avtalsbrott 5). På detta möte meddelade Socialdemokraterna att de i grunden bara hade mandatet att säga upp samarbetsavtalet. Detta kom som en överraskning för oss övriga. Jag och Ann Pettersson, vädjade dock till Karl-Erik Kruse, Jan Zielinski och Bedrija Halilovic att besinna sig och tänka om, för kommunens bästa. Då lovade S ett möte i januari för att diskutera frågan vidare. Trots detta löfte så meddelade man sedan media att man hade för avsikt att bryta samarbetet. 2017-12-22 skickade man också detta brev där samarbetet upphörde ”med omedelbar verkan”. Att lova en sak och sedan göra något annat är ett brott mot §4 i avtalet.

Avtalsbrott 7
2017-12-18 Driver Socialdemokraterna igenom betydande indragande av befogenheter för vår kommunchef, med stöd av Centerpartiet. Detta är ett brott mot §5 i avtalet. Socialdemokraternas ledamöter styrdes helt och hållet av ersättaren Karl-Erik Kruse, som med otaliga lappar, dikterade vad de Socialdemokratiska ledamöterna i Kommunstyrelsen skulle göra och säga. Ett fantastiskt skådespel.

 4, Slutsatser och avslutning

Socialdemokraterna, som själv brutit mot avtalet 7 gånger på mindre än två år, anklagar Moderaterna och Liberalerna för ett avtalsbrott rörande ett ärende som dragits bort från dagordningen. Man lämnar fel uppgifter till media och kanske även till sina egna medlemmar. Man meddelar redan 13 dec att det mandat man har är att säga upp avtalet. Man skickar brev om detta 22 dec, där man säger upp avtalet med omedelbar verkan. Efter nyår nås jag av informationen att endast ett medlemsmöte inom Socialdemokraterna, har rätten att säga upp avtalet. Slutsatsen är att det visat sig vara oerhört svårt att lita på Socialdemokraterna. Man kan undra om de själva känt till sina egna regler. Avtalsbrott är sannolikt inte skälet till att de vill lösgöra sig från avtalet. De verkliga skälen känner sannolikt endast Karl-Erik Kruse till, som är den som varit tongivande under hela denna period och händelseförlopp.

Till alla avtalsbrott har jag givetvis full dokumentation i form av protokoll, brev och skärmdumpar från Facebook.

Med denna blogg lägger jag denna del bakom mig. I nästa del, som kommer om några dagar, kommer jag att visa att de lönejusteringar som Karl-Erik Kruse lyft som skäl för sitt politiska agerande, varken är så iögonfallande som gjorts gällande och att de skett med stöd av regelverket. Jag kommer också att visa att Svalövs kommun, på inget sätt, är löneledande för sina chefer i vår del av Sverige. Vi sticker inte ut i något negativt hänseende.

Tobbe i Teckomatorp

torsdag 28 december 2017

På nyårsafton är till och med hundars frihet värd att försvara

Förbud och lagar är inte överst på önskelistan för en Liberal politiker. Vi Liberaler vill ha så stor frihet som möjligt för de enskilda människorna. Ibland måste man dock reglera vissa samhällsföreteelser i lag. För oss Liberaler är detta aktuellt, bla om någons frihet går ut över någon annans frihet. Givetvis ingår miljöfrågor också i denna typ av bedömningar. Miljön är en del av allas frihet.

Nu, eller i alla fall väldigt snart, kommer många av oss att befinna sig i en situation där mångas frihet inskränks av att andra tar sig friheten att bete sig mycket illa. Människors frihet att inte bara på nyårskvällen, utan även dagarna före nyårsafton, avfyra raketer och detonera smällare av olika slag, bygger i stort på en tradition. Detta har förekommit i Sverige under många decennier.

Denna tradition går däremot ut över många andra. Många djurägare drabbas hårt. De senaste åren har det tom skapats en affärsidé där hundägare tar in på hotell på landsbygden för att undvika att deras små vänner skall må dåligt av rädslan för nyårsfyrverkerier. Att gå ut och rasta sin hund är för många behäftat med mycket besvär. Till dessa besvär för enskilda människor kan också läggas 1000-tals sprängda brevlådor årligen.

Nyårsfyrverkerierna medför också en helt omotiverad miljöbelastning. De kemiska ämnen som finns i raketerna och som skall ge oss de vackra färgeffekterna består till stor del av olika sorters tungmetaller. Utsläppet av tungmetaller under nyårshelgen kan i Sverige räknas i 100-tals ton. Utsläpp som i normalfallet, om det skulle åstadkommits av en källa, skulle vara lagstridigt. Sjukvårdens kostnader för vård av skadade under nyårshelgen kan också räknas i mångmiljonbelopp.

De senaste nyårsfirandena i Sverige har också visat på nya tendenser att nyårsfyrverkerier har nyttjats som veritabla vapen. Man har siktat med raketer mot privatpersoner och mot blåljuspersonal. När man under skyddet av ”traditioner”, börjar använda sina friheter på detta sätt anser vi att det är dags för samhället att reagera. Jag menar att det är dags att förnya traditionerna på nyårsafton.

Det finns bara ett sätt att åstadkomma detta och det är via ett totalförbud för nyårsfyrverkerier och smällare. Lokala ordningsstadgor, förbud att sälja, eller andra omvägar leder bara till en återvändsgränd. Polis beivrar inte brott mot ordningsstadgor, försäljningsförbud kommer att leda till smuggling och svartförsäljning. Vill vi verkligen ändra traditionen och bli av med den typen av sprängmedelshandhavande som vi har idag, är tyvärr endast ett totalförbud, med böter och vid grova brott, fängelse, ända vägen att gå. Möjligen skulle man kunna tillåta viss användning efter tillståndsförfarande med självkostnadspris på tillståndet, som finansierar handläggningen. Vi har så många exempel på fyrverkeriernas negativa effekter att det är dags att agera.Tobbe i Teckomatorp

torsdag 21 december 2017

Misstänkliggjord och förtalad av kommunfullmäktiges ordförande i Svalöv

Att vara politiker i en mindre kommun försätter mig ibland i utsatta situationer. Jag får vara beredd på att ta emot kritik för beslut jag är med och fattar, pressas på besked av lokal media och blir ibland regelrätt utskälld av förtvivlade medborgare.

Jag har varit politiskt aktiv i Svalövs kommun sedan 2004. Innan dess var jag som vilken medborgare som helst. När jag tänker tillbaka så kan jag riktigt känna vilken behaglig tillvaro det faktiskt var och ibland längta tillbaka till den tiden.

Under mina 14 år i politiken har jag naturligtvis ofta haft olika uppfattningar än andra politiker. I början av karriären fick jag exempelvis mäta min debatteknik bland annat mot Harry Franzén från Röstånga. På den tiden fanns även väldigt ideologiska sverigedemokrater i kommunen. En mandatperiod kandiderade dessutom Svenskarnas Parti i Svalövs kommun, vilket gav ett helt nytt perspektiv.

Att jag kommer att råka på mothugg och till och med aggressivitet även i framtiden har jag naturligtvis räknat med. Att jag nu får utstå detta från Svalövs kommuns högst uppsatta politiker är däremot något som nu kommit som en fullständig överraskning. Kommunfullmäktiges ordförande Karl-Erik Kruse går nämligen till skoningslös attack mot mig på Facebook. Han gör det i dialog med Vänsterpartiets ordförande i Svalövs kommun - en person som han för mindre än en månad sedan, på ett möte i kommunhuset, kallade för en odemokratisk marxist. När han nu däremot känner att han vill ha stöd för sina teorier så verkar det dock inte spela någon roll från vilket håll det stödet kommer.

Attacken kommer i en bloggtråd som Karl-Erik Kruse startat på sin egen Facebooksida. Den lades ut för snart två dagar sedan. Jag blev under gårdagen uppmärksammad på detta från flera personer i min omgivning som var så bestörta att de undrade om jag skulle polisanmäla kränkningen. Jag har dock valt att avvakta. Erfarenheten säger mig att man inte ska skriva när man är ledsen eller arg.

Inledningen på tråden kan ni läsa här:
 

 
 
 
Det är ofta tacksamt att sprida rykten och så kallade ”fake news”. Många människor tycker ofta att sådana är spännande och engagerande. Jag försöker däremot alltid att vara ärlig och rak med mina åsikter. Det blir sällan lika spännande. 

Några vänskapskorruptioner har jag aldrig stött på. I alla fall inte i någon större omfattning. Visst känner jag till några mindre händelser och situationer av intresse som inträffat i vår kommun, men dessa har i så fall förekommit utanför kommunhuset.

Liksom andra konspirationsteoretiker så fick naturligtvis även Karl-Erik Kruse mycket beröm för sina konspirationsteorier. 

Några av dem kan man se här:
 


Så kommer då attacken direkt mot mig. Lite längre ner i tråden börjar det talas om så kallade ”bastuklubbar”. En ”bastuklubb” är benämningen på en plats där homosexuella män söker sexuella kontakter. De var förbjudna i Sverige mellan åren 1987-2004 eftersom man, med dåtidens kunskap, befarade att HIV kunde spridas på dessa institutioner. 

Jag har aldrig varit på en ”bastuklubb”. Däremot tycker jag att det är oförskämt att använda begreppet i ett nedvärderande syfte. Jag som liberal har kommit mycket längre i min syn på HBTQ-frågor än att jag skulle få för mig att uttrycka mig på detta nedvärderande vis. 

Att jag förolämpas är i grunden helt OK. Jag är van vid att ta emot tråkigheter från andra. Att förolämpa en hel grupp människor genom att uttrycka sig på det sätt som görs är däremot beklämmande och jag blir bara ledsen när jag läser det. Du kan själv läsa här:
 

 
 
 
Hur förhåller det sig då med mina kontakter med Bengt Myhrman och hur gick det till när den så kallade ”Svalövs-modellen” skrotades?

Svalövs kommuns socialdemokratiska kommunalråd Birgitta Jönsson sa till mig en dag för ganska många år sedan:

”Karl-Erik Kruse har träffat en före detta ombudsman på Kommunal, som nu jobbar för ett företag som heter Lejonet & Partners. Han har en idé om hur man skulle kunna ge fler timanställda en fast inkomst i stället för den osäkra anställning som timanställning innebär. Kruse tycker att vi ska åka till Helsingborg och träffa dem.”

Jag sa naturligtvis ja till detta. Goda idéer är alltid värda att lyssna på. Jag, Birgitta Jönsson, Olof Röstin och förra kommunchefen Fredrik Löfqvist åkte därför på Karl-Erik Kruses uppmaning till Helsingborg för att träffa Bengt Myhrman och hans anställda.

Så småningom utvecklades detta, med Karl-Erik Kruses medverkan, till projektet ”Svalövs-modellen”. Jag tog på mig rollen som projektledare, med ett löfte från både Moderaterna och Socialdemokraterna att de skulle ge mig stöd. Projektet var ett riskabelt projekt. Det gick inte att i förväg sia om det skulle gå att driva det i land. Socialdemokraterna lovade dock att de alltid skulle stå bakom mig, även om projektet gick i kvav. Socialdemokraterna har dock ovanligt svårt att hålla löften. Det inser jag nu. 

Under projektets gång frågade jag Socialdemokraterna och Karl-Erik Kruse flera gånger under flera månaders tid om jag skulle avbryta projektet eller om jag skulle fortsätta. Jag fick hela tiden svaret att fortsätta. Plötsligt en dag rev Socialdemokraterna dock bort mattan under mina fötter.

I söndags ringde Karl-Erik Kruse upp mig på telefon. Han ville diskutera ett antal sakfrågor med mig. Den sakfråga vi inte var överens om var tillsättandet av en ny personalchef i kommunen - en fråga som våra partier tidigare varit överens om. När frågan kom upp i kommunstyrelsens arbetsutskott så började Karl-Erik öppet, på sittande möte, helt i strid mot vårt avtal, att kritisera förslaget om tillsättande av ny personalchef. 

Karl-Erik Kruse lyfte i samtalet frågan om att lyfta bort samtliga befogenheter från kommunchefen. Detta anser jag vore förödande för hela kommunen.  Kostnaderna hade skenat iväg om vi plötsligt skulle ha ett antal politiker som mer eller mindre på heltid skulle utföra tjänstemännens arbetsuppgifter. Dessutom har den utredning som vi liberaler, tillsammans med Moderaterna, ska utföra inte ens hunnit påbörjas.

Jag anser att det är en rimlig ordning att man först undersöker om någon gjort fel och i så fall först därefter utdelar straffet. För mig är detta en fråga om rättssäkerhet.

Vi vet nu dessutom att Karl-Erik Kruse, ordförande för kommunfullmäktige i Svalövs kommun, anmälts av fyra separata personer för kränkande särbehandling. Jag förmodar att det är samma behandling jag nu tvingas ta emot. Skyddet för politiker är dock mycket svagare än skyddet för anställda så jag kan inte anmäla att jag utsatts för kränkande särbehandling av en politiker som är överordnad mig. Jag vill däremot låta det framkomma att jag är ledsen, känner mig orättvist behandlad, är arg och känner en direkt olust inför att fortsätta med politik om jag ska behöva utstå denna typ av tillmälen från en politiker som jag till och med är i koalition med. Jag hoppas julen blir lång så att jag får en chans att vila upp mig och lägga detta åt sidan.

Liberalerna har etiska regler som säger att om en politiker blir föremål för en utredning ska man ta en ”time out”. Om man sedan fälls för det man anklagas för så bör man lämna sina politiska uppdrag.

Jag anser att Karl-Erik Kruse nu borde ta en ”time out”.


//Tobbe i Teckomatorp
 
 
 

onsdag 18 oktober 2017

När jag hamnade i debatt med 1800-talet och förlorade


Rubriken på denna blogg verkar tagen ur radioprogrammet "På minuten". En lätt absurd rubrik. Men resten är inte av betydande grad, mer logisk.

Med anledning av ett beslut i kommunen som jag varit med att fatta så skrev jag en insändare där jag förklarade att, om jag haft mer information än jag hade vid tillfället, så skulle jag agerat annorlunda på mötet. Men frågan i sig, dvs Svalövsambassadör, är av så liten dignitet i förhållande till frågor om en bättre skola, bättre äldreomsorg och bättre vård, att jag inte tycker att det finns skäl att riva upp beslutet.
Men hade jag haft information om vilken värdegrund som personen hade som skulle utses, så hade jag lyft frågan på mötet, redogjort för, på vilka punkter jag anser att personen var olämplig samt föreslagit någon annan.
När jag väl blev informerad så skrev jag en insändare till tidningen för att klargöra min inställning. Det skulle jag aldrig gjort.

Först ifrågasattes varför jag gått till tidningen. Men sanningen är att jag aldrig gjorde det. Jag skickade in en insändare som tidningen sedan valde att göra en artikel av. Detta förklarade jag redan i min förra blogg på:

http://tobbeiteckomatorp.blogspot.se/2017/09/kardinalen-som-svalovsambassador-skapar.html


Men sedan började det mest överraskande. Den i ärendet aktuelle katolske kardinalen fick oväntat stöd från frikyrkovärlden. I Tidningen Dagen skrevs en svavelosande debattartikel som mig och mitt tilltag att redovisa skillnaden mellan min värdegrund och Kardinalens. Redan i rubriken gjorde den skrivande prästen allt han kan för att förminska mig som person. I debattartikeln läggs betydligt mer kraft på att kalla mig ängslig, politiskt korrekt, att jag tillhör en elit, att jag gör plumpa utspel och att min ideologi, Liberalismen skulle vara dömd till undergång. Debattartikeln kan du läsa här:

http://www.dagen.se/debatt/prast-angsligt-kommunalrad-i-svalov-angrar-att-de-gjorde-arborelius-till-ambassador-1.1035700

Jag bemötte denna debattartikel genom att försöka förklara mig. För min del tycker jag att en modern debatt i detta stycka skall handla om konkreta frågor och inte påhopp på personer. Jag tydliggör att det är helt i sin ordning att tycka och tro vad man önskar. Så fungerar Liberalismen. Man har dessa rättigheter. Så skall det också vara i värdegrundsfrågor. Mitt svar kan du läsa här.

http://www.dagen.se/debatt/svalovs-kommunalrad-jag-ar-kritisk-till-arborelius-inte-alla-kristna-1.1036355

Min tanke var att det skulle gjuta olja på vågorna med en förklaring samt ett klargörande att man får tycka vad man vill. Jag har inga synpunkter på det. Men..... då kom nästa, ännu mer svavelosande skrift. En ledarskribent i tidningen Världen Idag, vid namn Per Ewert, som för övrigt misslyckades att ta sig till EU-parlamentet 2014, då han kandiderade för Kristdemokraterna, inleder sin svada med att förolämpa det parti jag representerar, nämligen Liberalerna. Hur en politiker i ett Alliansparti nu kan agera på detta sätt är lite konstigt. Men vi är ju olika spåntade, vi människor.
Den gode Per Ewert kallar mig i vart fall för:

- Förskrämd
- Ingå i en humorskech
- Att jag slingrar mig
- Att jag är rädd för att verka intolerant
- Att jag avsvär mig ansvar
- Intolerant
- Räddhågad
- Naiv
- Representerar en totalitär ideologi

Allt detta kan läsas här:

http://www.varldenidag.se/ledare/liberalerna-tvangstrojepartiet/repqjd!0aFWaYewVp0a6iykn9w13g/

Allt detta har medfört ett antal försök till kontakt via Facbook och Messenger, där medlöpare till dessa, kyrkans män, försöker nå mig med tillrättavisningar och dekret om att jag icke får ifrågasätta herren min guds ord. Jag misstänker att de då menar det som står i Bibeln och som är skrivet av människor, som du och jag.
Jag har till och med förärats ett brev som skickats till mig med uppmaningen att jag borde tänka först och tala sen. Försändelsen ser ut så här:


Det som slagit mig i hela den här tillställningen är varför de fromma, kyrkans män, tar upp så mycket av sin egen tid och text till att förolämpa och förnedar mig, i stället för att resonera om sakfrågorna. Jag som person är ju obetydlig i sammanhanget. Det är ju åsikterna och värdegrunderna som borde vägas mot varandra.
Att män som skall representera godheten har så mycket ilska inombords, eller känner sig så små att de måste förolämpa mig för att känna sig mäktigare, är väldigt ledsamt. Om de lagt mer tid på diskussion i stället för rena elakheter så hade kanske världen varit bättre. Jag är medlem i Svenska kyrkan. Jag menar att kyrkan och kristendomen predikar godhet och tolerans. Det samma gäller för Liberalismen som politisk ideologi. Att sätta människan i centrum och att alltid jobba för att andra skall få det bättre är en hederssak för mig. Jag uppfattar att Svenska kyrkan verkar på samma sätt.

Men när Per Ewert skriver att:

"Det han (jag alltså) kritiserar är ståndpunkter om människovärdet och äktenskapet som gällt för kristna i alla kyrkor och samfund i alla tider." , så förstår jag att jag verkligen måste kontrollera om detta även gäller för den Svenska Kyrkan. För om så är fallet, så har jag hamnat alldeles fel med min tro.

Tobbe i Teckomatorponsdag 27 september 2017

Kardinalen som Svalövsambassadör skapar viktig debatt

Jag var med när vi beslutade om så kallad "Svalövsambassadör" i Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). För min egen del lägger jag allt mitt krut på att skapa en bättre skola i kommunen, bättre fritidsverksamhet, ett levande kulturliv och en ekonomi som går ihop.
Frågan om Svalövsambassadör är en väldigt liten fråga. För min del skulle man mycket väl kunna ta bort utmärkelsen, då den inte är förenat med något pris, men heller inte några förpliktelser. Bara en rent symbolisk utmärkelse.

När så några av våra duktiga medlemmar i Svalövsliberalerna upplyste mig om vad den utsedda Kardinalen tycker i vissa frågor så insåg jag ju att:

1, Jag hade begått ett misstag som inte tagit reda på detta tidigare och därför kunnat lyfta debatten om syboliken i KSAU.

2, Frågan är visserligen för liten för att göra ett politiskt spektakel av det hela och riva upp beslutet, men jag måste ändå berätta officiellt att jag inte tycker att abortmotstånd, motstånd mot att hjälpa barnlösa familjer, förbud mot kondom i HIV-drabbade länder eller en medeltida bild på homosexualitet, är rimliga ståndpunkter som jag delar.

3, En insändare i ärendet kan vara en liten, men ändå, markering för vart jag står i dessa frågor.

Sagt och gjort...... en insändare formulerades. Vi tog ett föreningsbeslut på att Svalövsliberalerna ställde sig bakom, så det var väl förankrat. Men....

Då infann sig den märkliga utvecklingen att Skånskan inte ville publicera insändaren (vilket jag förstod i ett senare skede), utan började i stället att ställa frågor runt det hela. Dröm om min förvåning när jag så fick se denna artikel i Skånskan, samt även denna artikel i Skånskan.
 
Artiklarna innehåller några konstigheter. Den allra värsta är väl att det i artikeln står att jag skulle ha skrivit ett Pressmeddelande. Detta är totalt felaktigt. Jag har skrivit en insändare. Inget annat. För min del är det stor skillnad. Dessutom innehåller insändaren, som inte publicerades, en viss balans, där Kardinalen faktiskt får beröm för det han gjort bra. Det vore bra om läsarna även får den bilden.

Så här följer därför insändaren i sin helhet:


Kardinalen som Svalövsambassadör skapar viktig debatt

Som liberal kan och skall jag aldrig acceptera ett samhälle som inte behandlar alla lika, som inte värnar de mänskliga rättigheter och som inte står upp för individens rätt till frihet i sitt liv och till sina val! I juli fattade vi i Svalövs kommun ett beslut om att utnämna den katolska biskopen tillika kardinalen Anders Arborelius till ambassadör för kommunen.
Som sommarvärd i P1 beskrev han målande skönheten med svensk sommar i Svalövs kommun och delade med sig av sina ljusaste minnen från tiden i bygden. Anders är på många sätt en imponerande och hängiven person. Hans engagemang för utsatta människor i spåren av krig och katastrofer är beundransvärd. Det tillsammans med Anders starka band till Svalövbyggden och att han genom sitt arbete uppmärksammat vår kommun gjorde att vi förärade honom vårt pris ”ambassadör för Svalövs kommun”.

När jag senare fick lära att Anders Arborelius öppet och kraftfullt stödjer kampanjer och organisationer som Ja till Livet, Respekt och Bevara äktenskapet insåg jag att utnämningen var felaktig.
Dessa organisationer driver frågor som nej till abort, nej till preventivmedel till och med i länder med hög andel HIV och aids, vilket kraftigt ökar andelen smittade, nej till medicinskt stöd för ofrivilligt barnlösa, nej till samkönat äktenskap. Listan är lång och dyster över Arborelius politiska ställningstaganden, där frihet skall tas ifrån individen, där samma kärlek är olika mycket värd och där mäniskors lidande inte skall tas på allvar.

Sammantaget åsikter som på intet sätt hör hemma i det liberala samhället jag vill leva, bo eller verka i. Så avslutningsvis Anders Arborelius; när du kommer till vår kommun för att hämta ditt pris kommer jag att stå som en påminnelse för dig att det finns goda krafter på denna jord som verkar för allas lika rätt, för kärlek mellan människor och för en värld som dömer mindre och hjälper mer! Jag tror på kraften hos alla människor att både tänka och att tänka om. Därför är jag övertygad om att du och din religion också kommer att utvecklas till det bättre på dessa punkter. Bara vi ger det tid.

Du kommer väl till Svalöv?

Torbjörn Ekelund
Liberalerna Svalöv